Kontakt oss

Vi gleder oss til torsdag 23.april. klokka 0800.
Da åpner vi en, stor og god, skog og hageforretning,
med eget verksted, i Røykenveien 70 i Asker.
Noe du lurer på, eller noe du vil bestille før den tid så kontakt:
Arve Wessel tlf: 66758888 eller arve@pkm.no

Gøteborggata 27 B , 0566 Oslo  Telefon 22 71 51 00
E-post: info@hoel.no